ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑ Β

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

€200.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΩΡΕΣΠΕΜΠΤΗ
18:00-19:25ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 18 ΜΑΙΟΥ

ΩΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑΤΕΤΑΡΤΗ
19:35-21:00ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Αργίες: Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου, Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου, Δευτέρα του Πάσχα 17 Απριλίου, Δευτέρα 1η Μαΐου