ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

€300.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16:30-19:30