ΕΜΠΟΡΙΚΑ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

€300.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:15-21:15