ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑ Β

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

€110.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΩΡΕΣΠΕΜΠΤΗ
19:35-21:00ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 18 ΜΑΙΟΥ

ΩΡΕΣΤΕΤΑΡΤΗ
19:35-21:00ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αργίες: Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου, Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου, Δευτέρα του Πάσχα 17 Απριλίου, Δευτέρα 1η Μαΐου