ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

€110.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ LIVE ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 60 ΛΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΩΡΕΣΤΕΤΑΡΤΗ
18:30-19:30ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 18 ΜΑΙΟΥ

ΩΡΕΣΠΕΜΠΤΗ
19:25-20:35ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΙΟΥΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ
18:00-19:25ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

Αργίες: Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου, Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου, Δευτέρα του Πάσχα 17 Απριλίου, Δευτέρα 1η Μαΐου