ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ Β

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

€450.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΩΡΕΣΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18:00-19:25
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
18:30-19:30ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

19:35-21:00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
20:05-21:30

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 18 ΜΑΙΟΥ

ΩΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗ
18:00-19:25ΑΓΓΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ
19:35-21:00ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΛΛΗΝΙΚΑ
19:35-20:35

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ 2023
18:00-19:25ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

Αργίες: Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου, Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου, Δευτέρα του Πάσχα 17 Απριλίου, Δευτέρα 1η Μαΐου