ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

€300.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΡΙΤΗ 18:00-21:00