ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

€300.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00-12:00.

Επιπλέον συναντήσεις: Πέμπτη 14 και 21 Σεπτεμβρίου 16:30 - 19:30