ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ)

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ)

€260.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:25-19:55

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023